SDH ROKYTNO

Vítejte na stránkách kroužku mladých hasičů!

VÝTVORY MH

ZPV Choltice, Daniel Řehák

 

18. října v sobotu jsme jeli na soutěž do Choltic. Jednalo se o branný závod, nebo-li braňák.

Před zahájením soutěže byl nástup, kde nastoupila všechna družstva. Řekli nám pár věcí o soutěži. Pak jsme byli rozděleni na mladší a starší Rokytno, šli jsem si vylosovat číslo, kolikátí poběžíme. Já byl mezi mladšími a zvolili si mě jako kapitána (ten má na starost nástup, nese na sobě číslo a papír, kde se zapisují trestné body).

Z mladších jsme vybíhali jako poslední. Při nástupu jsem podal hlášení a tím pro nás závod začal. Běželi jsme lesem a první stanoviště byla střelba ze vzduchovky. To se nám moc nepovedlo, další disciplína byla topografie( určování značek a místa na kompase nebo buzole), dál tam bylo čím se co hasí, šplh, zdravověda  a uzle.

Běželi jsme do cíle a pak jsme se dozvěděli, že jsme se umístili na 3. místě. Škoda, že se starší neumístili na druhém místě. A my jsme dostali za 3. místo multivitamín.